השיבה הביתה

זה אותו כאב... 

פוגע ופוגע... 

פעם אחר פעם...

עד שהוא חוצב מספיק עמוק,

חודר את השכבות...

הקשות ביותר

העמוקות ביותר

עד שלא נשאר כבר במה לפגוע... 

אז קורה "השינוי"... 

שום דבר לא השתנה. 

פשוט הגעת מספיק עמוק כדי להרגיש את הקרקע...

שהיתה שם תמיד... 

רק שעכשיו אתה מרגיש אותה יציבה... 

מתחת לרגליים. 

חזרת הביתה.

ברוך הבא 
נצא ביחד למסע?